Full screen

Description

Västerås Tidning hushållsdistribueras varje helg till Västerås, Surahammar och Hallstahammar och ställdistribueras till resten av länet. Tidningen finns även som gratis e-tidning och app.
En genomsnittlig utgåva av Västerås Tidning har 73 000 läsare och under en månad är det hela 108 000 personer som läser minst en av utgåvorna. 

Källa Orvesto Konsument 2019 Helår.

021-30 46 00 eller salj@vasterastidning.se